• ESCO TEKNİK
  • /
  • ÜRÜNLER

Polipropilen Elyaf


ÜRÜN TANIMI

Çimento bazlı ürünlerin rötreve büzülme çatlaklarını büyük ölçüde azaltan, donma - çözülme, yangın, darbe ve aşınma dayanımı gibi özelliklerini iyileştiren yüksek performanslı saf polipropilen liflerdir. 

%100 saf polipropilen lifler, karışım içinde homojen dağılarak üç boyutlu mikro donatı sistemi oluşturur. Böylece agreda danelerini bağlayan çimento harcının performansını önemli ölçüde arttırmaktadır.
 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

%100 saf polipropilen.

Suya dayanıklıdır, paslanmaz

Asit ve bazlara dayanıklıdır

Atmosfer gazlarından etkilenmez

Beton karışımında homojen dağılır
AVANTAJLARI


Betonun erken yaşlardaki rötre ve büzülme çatlaklarını önemli ölçüde azaltır. 
Mikro çatlakların oluşmasına engel olduğu için betonun su geçirgenliğini azaltır. 
Betonun donma - çözünmeye karşı dayanımını arttırır.
Donatının korozyonunu geciktirir. 
Beton içinde homojen dağıldığı için çimento harcı için mikro donatı olur. 
Betonun darbeye karşı dayanımını arttırır. 
Betonun dağılmasına engel olarak olası depremde hasarı ve çökme riskini azaltır. 
Beton agrega granülometrisini etkilemez. 
Sıvalarda aderansı arttırır, donatı filesi ihtiyacını ortadan kaldırır. 
Rötre donatısı ve sıcaklık donatısı yerine kullanılarak maliyetleri azaltır. 
Derzlerde ve beton bitimlerinde kenar ve köşelerin kırılma dayanımını arttırır. 
Gevrek olan betona sünek bir yapı kazandırır. 
Segragasyonu azaltır. Betonun durabiletisini arttırır.
NOT: Elyaf ve çelik beton katkıların kullanımıyla betonarme sistemlerin ana donatı yoğunluğu azaltılamaz. 


KULLANIM ALANLARI


Otoparklarda Prekast ve prefabrik elemanlarda 
Püskürtme betonlarda 
Saha betonlarında 
Şap betonlarında 
İnce döşemelerde 
Asma kat, boşluklu döşeme ve kaset kalıp sistemlerde 
Beton yollarda 
Tamir, sıva ve izolasyon amaçlı çimento esaslı harçlarda 
Taşıyıcı özelliği olmayan elemanlarda 
Su depoları, yüzme havuzları ve sahil yapılarında
Termal gerilmelere maruz kalacak betonlarda